×

Condicions de compra

Home / Condicions de compra

Tots els nostres preus inclouen el 21% d'IVA a no ser que s'indiqui específicament en el producte en concret. Els preus són en Euros. Les Ofertes a la web, tenen un període de caducitat limitat, tot i així, Sombrería Mil pot modificar aquest periode segons es consideri oportú. En cas de devolució, El Art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, confireix al Client el dret a la revocació de la comanda solicitada en un període de set dies des de la recepció del mateix, prèvia comunicació a Sombrerería Mil. Més informació a Avís Legal.